PHONE: 07913 921880
    
Turkish WW1 (Reproduction) kabalak  “bashlik

Turkish WW1 (Reproduction) kabalak “bashlik" Headress

Code: 10869

SOLD
Turkish WW1“bashlik" (Reproduction) Headress. Good size 71/4.